Instructie: Registratie press/media

Onder Press/Media worden twee zaken vastgelegd:

  • Media contributions:
    Mediaoptredens en bijdragen waarin de onderzoeker bijvoorbeeld een interview heeft gegeven of als expert is opgevoerd in een radio- of tv programma.
  • Media coverage:
    Media-aandacht. Ook artikelen die worden geschreven over jou als onderzoeker of jouw onderzoek, worden hieronder vastgelegd.

NB: Een interview wordt gezien als een actieve bijdrage en daarom een ‘media contribution’. Het gaat dan om artikelen of nieuwsitems waarin je als onderzoeker centraal bent geplaatst.

Voordat je een media coverage item of media contribution kunt vastleggen, vraagt Pure je eerst een subtype te kiezen. Er zijn vier keuzes:

  • Expert comment: gebruik deze wanneer je wordt aangehaald/geciteerd of geïnterviewd op grond van je expertise;
  • Public engagement activities: Media-aandacht voor activiteiten/evenementen die het instituut voor het grotere publiek heeft opgezet en waarbij je als onderzoeker van het instituut bij betrokken was;
  • Research: Gebruik deze wanneer het onderzoek in de media wordt aangehaald of anderszins behandeld (NB meestal media coverage);
  • Other: Berichten in de media die niet onder een van de bovenstaande drie categorieën vallen.

Rollen: interviewee, ‘research cited’, contributor.
id: [return_post_id]

[return_post_id]

Media contribution of media coverage

Hieronder kun je bijdragen in de media (krantenartikelen, tv- en radio-uitzendingen, items in online media) vastleggen.

Subject & description


De registratie van een record onder ‘Press/media’ is wat afwijkend. Voor zowel media coverage als media contribution wordt je gevraagd om een onderwerp (verplicht veld) en een beschrijving te geven. Dit is omdat Pure aanneemt dat wanneer je onderzoek in de publieke belangstelling staat, er gangbaar meer dan één vermelding zal zijn in de verschillende media – kranten en vooral online media nemen vaak berichten van elkaar over. Je kunt daarom meerdere media coverage items en/of media contributions aan hetzelfde press/media record koppelen en aan het geheel een soort van ‘samenvattende beschrijving’ geven.In de praktijk zal het echter vaak voorkomen dat er maar één media contribution is, bijvoorbeeld wanneer je als gast voor een tv-uitzending geïnterviewd bent. In die gevallen kun volstaan de titel of omschrijving van de vastgelegde media bijdrage te herhalen in het subject veld.

Media type

Hiermee kan het ‘media type’ worden vastgelegd. Onder media wordt verstaan: kranten & weekbladen (press), radio, televisie en online media. Voor online media is het zinvol als criterium te hanteren of het medium een redactie heeft vergelijkbaar met die van een krant of radio- of tv-programma.

Persons and affiliations


Hier gaat het om de onderzoeker(s) die in het artikel worden besproken, of een bijdrage hebben geleverd. De auteur van het artikel wordt vastgelegd onder ‘producer/author’:


id: [return_post_id]

Wanneer tenminste alle verplichte velden (gemarkeerd met *) zijn ingevoerd, sla je het record op. Klik daarvoor op ‘ Save’ onder in je scherm. De status van het record wordt op dat moment: ‘For approval’.

De Pure-beheerder controleert de bibliografische gegevens en vult waar nodig gegevens aan. Het record krijgt daarna de status ‘Approved’. Als je hierna het record opnieuw bewerkt, wordt de status ‘for approval’ (eerst het record opslaan). De beheerder krijgt te zien wat er aan het record gewijzigd is en kan de wijzigingen vervolgens accepteren.  Via comments (linksonder in het scherm) kunnen jij en de beheerder aanvullende informatie geven over de gemaakte wijzigingen.
id: [return_post_id]