Controle en validatie

Gegevenscontrole

Of de invoer nu centraal wordt gedaan of door de onderzoekers zelf, voor een beheerder is de gegevenscontrole één van diens belangrijkste taken. Als beheerder kun je zelf de records aanpassen of de betrokken onderzoeker vragen de aanpassing te maken.

Wanneer je een wijziging maakt in een record wordt het commentaar-veld actief.

Zodra een onderzoeker of een andere beheerder een gevalideerd record wijzigt waarvoor jij verantwoordelijk bent, zal Pure je op deze wijziging attenderen. Wanneer een publicatie onder een verkeerd type is ingevoerd, kan dit omgezet worden door voor een ‘andere template te kiezen (dit is een knop in het bewerkingsscherm – rechtsboven).

Validatie

Wanneer tenminste alle verplichte velden (gemarkeerd met *) zijn ingevoerd, sla je het record op; klik daarvoor op ‘ Save’ onder in je scherm. De status van het record wordt op dat moment: ‘For validation’.

De Pure-beheerder controleert de bibliografische gegevens en vult waar nodig gegevens aan. Het record krijgt daarna de status ‘ Validated’.

Als het record daarna toch weer bewerkt wordt, wordt de status ‘for validation’. De beheerder krijgt te zien wat er aan het record gewijzigd is en kan de wijzigingen vervolgens accepteren.  Via comments (linksonder in het scherm) kunnen de gebruiker en de beheerder aanvullende informatie geven over de gemaakte wijzigingen.