Instructie: H12 – Velden bij activities

By | August 7, 2018

Activity category

Event en External organisation

Bij verschillende activiteiten moet een event of externe organisatie opgegeven worden. Hanteer hier de volgende vuistregels:

    • Gebruik de grootste overkoepelende gebeurtenis, dus als je bijvoorbeeld een workshop hebt georganiseerd als onderdeel van een congres, dan is het congres het event. Dat de activiteit een workshop behelsde, kan in de beschrijving van de activiteit worden opgenomen.
    • Als er behalve de activiteit geen herkenbaar ‘event’ te identificeren is, dan kan ter vervanging de organisatie die de activiteit georganiseerd/gehost heeft gebruikt worden (‘external organisation’).

Houd ook voor organisaties aan dat het om het grotere geheel gaat, dus geef niet de faculteit op, maar de universiteit.

Role(s)

De verschilende rollen die onderzoekers kunnen spelen in de uitvoering of tot standkoming van verschillende activiteiten en of events.

Hanteer hier het uitgangspunt: Als je geen passende rol kan vinden, dan past de activiteit die je wil vastleggen mogelijk niet goed onder het gekozen activiteitstype. Probeer daarom eerst of er wellicht een ander activiteitstype is waar de gewenste rol wel bij te vinden is. Als je echter concludeert dat er geen goede combinatie van type en rol te vinden is, neem dan contact op met de centrale Pure beheerder.

Period

Pure houdt geen rekening met de datum(s) van de activiteit en de datum(s) van het event (bijeenkomst, congres, etc.) waar de activiteit mogelijk aan gekoppeld is. Let er op dat de data van het evenement aansluiten op de activiteit.
id: [return_post_id]

Indicators

Bij sommige activiteiten kan aanvullende informatie ingevuld worden onder ‘indicators’.

<

Bijvoorbeeld bij het type ‘Expert advice’ kan aangegeven worden of het om een betaald of onbetaald advies gaat, of bij ‘Teaching/Examination/Supervision’, kan aangegeven worden om welk type student het gaat.

NB: Selecteer hier niet meer dan één waarde.

[return_post_id]

Examinee or visitor

Bij de types onder Teaching/Examination/Supervision en het type Hosting a visitor’, kan ook de naam van de persoon vastgelegd worden die beoordeeld/begeleid is geworden.
[return_post_id]

Leave a Reply