Indicator: Impactscores

By | August 7, 2018

Impactscore is een kenmerk van een wetenschappelijk tijdschrift. Impactscore van een wetenschappelijk artikel betreft hier de impactscore van het tijdschrift in het jaar waarin het artikel is gepubliceerd.

Opmerking: Gebruikelijk is het aantal artikelen binnen drie bepaalde impactfactor ranges te rapporteren. Deze ranges worden instituutspecifiek vastgesteld en dienen een afspiegeling zijn van wat in het betreffende vakgebied gebruikelijk is.

Leave a Reply