Release Pure (versie 5.4.4) : Veranderingen in het Open Access Model

By | May 11, 2016

Op 17 mei 2016 is er een nieuwe versie van Pure in productie genomen (versie 5.4.4.) De belangrijkste wijziging in deze versie is de herziening van het open access model van Pure. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  1. Het gewijzigde model houdt in dat Pure aan de hand van de vastgelegde gegevens automatisch een open access status toekent aan de publicaties. Voorwaarde is wel dat alle vereiste gegevens zijn ingevuld zoals in het model beschreven.Pure_OA_status
  2. Versimpelde rapportage open access
    De open access status kan als filter/groeperings-optie gebruikt worden in een rapport. Daarmee is het een stuk eenvoudiger geworden om een selectie of rapport te maken van het aantal open access publicaties. Voorwaarde is wel dat je de gegevens  volgens de regels van het model hebt vastgelegd. NB: De centrale Pure beheerder kan op verzoek een (voorbeeld)rapport voor je maken.
  3. Vastleggen van open access via DOI of link
    Het is niet langer noodzakelijk om een bestand te deponeren. Het is ook mogelijk om bij een DOI (Digital Object Identifier) of link (URL van de uitgever) aan te geven of de betreffende publicatie OA is. Het is dus niet langer noodzakelijk om een Pdf bestand in Pure te deponeren om een
    publicatie mee te laten wegen bij een open access telling via Pure.

Leave a Reply