Open Access model Pure (m.i.v. 17 mei 2016)

By | May 11, 2016

Pure volgt de volgende logica bij het bepalen of een publicatie ‘open’ is, of anderszins:
Registratie van de open access gegevens bij een publicatie

Het model kan vertaald worden naar de volgende leidende vragen:
1)    Is er een bestand, link of DOI opgegeven?
2)    Wat is de publicatiestatus?
3)    Wat is de document versie die is gedeponeerd of waar naar wordt verwezen?
4)    Is het bestand (gedeponeerd/gelinkt) publiek toegankelijk?
5)    Is er een embargo van toepassing op het bestand?
Als er meerdere bestanden zijn, of een combinatie van een bestand en een DOI of link, dan wordt door Pure prioriteit gegeven aan de ‘meest open versie’. Dus bijvoorbeeld, als er een gesloten uitgeversversie is maar ook een open auteursversie, dan zal Pure de publicatie oormerken als ‘OPEN’.

1.    Bestand, link of DOI
Wanneer je een nieuwe ‘electronic version’ toevoegd, wordt je eerst gevraagd aan te geven of je een bestand wil toevoegen, of een DOI of link.

OA_model_01

2.    Publication state
Voordat je een bestand, link of DOI toevoegd, moet je zorgen dat de juiste publicatiestatus is opgegeven. In het model wordt alleen gekeken naar publicaties met  een publicatiestatus ‘accepted/in press’, published’ of ‘e-pub ahead of print’, bij alle andere statussen wordt aangenomen dat de publicatie niet open access is.

Pure kent de volgende publicatiestatussen:OA_Model_02

 • In preparation
 • Submitted
 • Accepted/In press
 • E-pub ahead of print
 • Published
 • Unpublished

3.    Document version of file
Er zijn vier opties:

 1. Submitted manuscript
 2. Accepted author manuscript
 3. Final published version
 4. Other version

NB: Alleen het accepted author manuscript en de final published version worden in het open access model van Pure beschouwd als open access (OPEN) kandidaten. Als je geen waarde invult, krijgt het de open access status INDETERMINATE.

4.    Public access to file
NB: Deze toegankelijkheidsstatus bepaalt ook de zichtbaarheid/beschikbaarheid van het bestand op het Pure portal.

Hier kun je kiezen uit:

 1. Open; de publicatie is vrij beschikbaar via de website van de uitgever/het tijdschrift.
 2. Embargoed; het bestand wordt beschikbaar gemaakt na het verlopen van de embargo-datum.
 3. Restricted; het bestand is alleen beschikbaar binnen het domein van de KNAW.
 4. Closed; alleen beschikbaar als er een bestand in Pure is gedeponeerd en alleen via de ‘backend’ van Pure.

5.    Embargo
Onder Public Access to a file kun je ook kiezen voor ‘Embargoed’. In dat geval wordt je gevraagd om een embargo-datum op te geven. Na het verlopen van het embargo, wordt het bestand alsnog ‘open’.

OA_model_03

Leave a Reply