Tag Archives: hoogleraarschap

Indicator: Leerstoelen

Medewerkers van het instituut die zijn benoemd als (buiten)gewoon of bijzonder hoogleraar aan een universiteit, ofwel op initiatief van de universiteit, ofwel op initiatief van een niet‐universitaire instelling (bijv. een stichting of de KNAW), en al dan niet in dienst van de universiteit.