Tag Archives: refereed article

Definitie: Gerefereerd artikel (‘refereed article’)

Definitie: Wetenschappelijke onderzoeksartikel in een tijdschriften met een peer review systeem, gescheiden van de redactie. Afbakening: Beoordeling door alleen de editor(s) van een tijdschrift geldt in principe niet als peer-reviewed/refereed, tenzij er een editorial board is waarvan de leden als expert gelden en een onafhankelijk oordeel kunnen uitspreken over het ingediende artikel. Bij onduidelijkheid of… Read More »