Category Archives: Uncategorized

Definitie: Indicators (field)

Bij sommige activiteiten kan aanvullende informatie ingevuld worden onder ‘indicators’. < Bijvoorbeeld bij het type ‘Expert advice’ kan aangegeven worden of het om een betaald of onbetaald advies gaat, of bij ‘Teaching/Examination/Supervision’, kan aangegeven worden om welk type student het gaat. NB: Selecteer hier niet meer dan één waarde. [return_post_id]