Category Archives: Definities

Definitie: Keynote lecture

Wetenschappelijke voordracht die centraal staat in een wetenschappelijke bijeenkomst (symposium of congres) en die zich binnen de programmering herkenbaar onderscheidt van de overige lezingen. De sprekers worden uitgenodigd door de congresorganisatie en reis‐ en verblijfkosten worden vaak vergoed door de congresorganisatie. Afbakening: Inaugurele redes vallen niet (meer) onder deze categorie.

Indicator: Gerefereerd artikel (‘refereed article’)

Wetenschappelijke onderzoeksartikel in een tijdschrift met een peer review systeem, gescheiden van de redactie. Afbakening: Beoordeling door alleen de editor(s) van een tijdschrift geldt in principe niet als peer-reviewed/refereed, tenzij er een editorial board is waarvan de leden als expert gelden en een onafhankelijk oordeel kunnen uitspreken over het ingediende artikel. Bij onduidelijkheid of een… Read More »

Definities: Open access

Een artikel wordt als Open Access beschouwd als de gepubliceerde versie van het artikel vrij toegankelijk is gemaakt op de website van de uitgever, of als de finale auteursversie vrij beschikbaar is gesteld in een ‘trusted repository’. Dit laatste wil zeggen dat het repository geregistreerd moet zijn in de OpenDoar directory. Pure fungeert als het… Read More »