Category Archives: Pure concepts

Definitie: Boek (type)

Een op zichzelf staand, gepubliceerd werk waarin één of meerdere onderwerpen uitvoerig worden behandeld, veelal geschreven door één, of meerdere samenwerkende auteur(s). Kan ook als volume binnen een thematische serie zijn gepubliceerd. Een boek heeft meestal een ISBN. In Pure worden boeken onderscheiden naar de doelgroep waarvoor ze zijn geschreven. Dat kan zijn: wetenschappelijke vakgenoten… Read More »

Instructie: Elsevier’s instructie rapportagemodule

Van de leverancier van Pure (Elsevier) zijn de volgende (video)instructies beschikbaar: Getting started with reporting in Pure https://www.brighttalk.com/webcast/13819/198441 Pure basic class: How to do reports https://www.brighttalk.com/webcast/15385/254657 Daarnaast is er een rapportage handleiding beschikbaar gesteld door Elsevier. id: [return_post_id]

Definitie: Category (field)

Het veld  ‘category’ wordt gebruikt als onderscheidend criterium bij de onderzoeksverantwoording. Er kan gekozen worden tussen ‘wetenschappelijk‘ en ‘maatschappelijk‘. Beoogd wordt de doelgroep waar de publicatie of activiteit op gericht is geweest: Dit zijn ofwel de wetenschappelijke peers (scientific) of een grotere maatschappelijke doelgroep (societal). Bij publicaties is maatschappelijk opgedeeld in professioneel en populariserend. Professionele… Read More »

Definitie: ORCID

De ORCID (https://www.orcid.org)is een persoonsgebonden identificatienummer voor wetenschappelijk onderzoekers dat als uiteindelijk doel heeft de onderzoeker uniek te kunnen identificeren in bronbestanden. Elke onderzoeker kan zelf een ORCID aanvragen, maar het is mogelijk om als instelling een licentie aan te vragen waarmee de instelling de mogelijkheid krijgt om voor de eigen onderzoekers ORCIDs aan te… Read More »

Toelichting: Open Access status bij meerdere versies

Als er meer dan één ‘electronic version’ is, bepaalt Pure de open access status van de publicatie aan de hand van de ‘meest open versie’. Hoe Pure dit doet, is het best te begrijpen door het volgende schema te doorlopen. Als volgens dit schema tenminste één van de aanwezige versies de status ‘open’ krijgt, zal… Read More »