Indicator: Redactie van boeken of edited volumes

By | August 7, 2018

Redactie van op zichzelfstaande wetenschappelijke publicaties welke bestaat uit bijdragen van meerdere auteurs, zoals een boek of edited volume (conference proceeding, wetenschappelijke bundel, handboek, Festschrift) over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek, gericht op het forum van onderzoekers, verschenen in het verslagjaar.

Afbakening: Doorlopende redactieschappen van tijdschriften en seriewerken vallen niet onder deze categorie.

Opmerking: Redactie van een special issue van een wetenschappelijk tijdschrift kan, indien gewenst, separaat worden gerapporteerd onder “Blijk van wetenschappelijke erkenning”.

Leave a Reply