Indicator: Dissertatie

By | August 7, 2018

Afgeronde publicatie waarop de graad van doctor is verkregen aan een universiteit.

Afbakening: Alleen dissertaties door medewerkers verbonden aan het instituut tellen mee als wetenschappelijke output. Dissertaties door externe onderzoekers die niet verbonden zijn aan het instituut maar waarbij instituutsmedewerkers betrokken waren als promotor of copromotor, tellen niet mee als onderzoeksoutput van het instituut. In deze gevallen kan de promotiebegeleiding wel als wetenschappelijke output worden geteld.

Leave a Reply