Indicator: Verworven wetenschappelijke subsidies

By | August 7, 2018

Subsidie die aangewend dient te worden voor wetenschappelijk onderzoek en/of wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur, toegekend op basis van ex-ante evaluatie door wetenschappelijke peers van een onderzoeksvoorstel. Het instituut of een medewerker van het instituut is hoofd- of medeaanvrager.

Opmerking: Het verdient aanbeveling om te specificeren naar hoofd-aanvrager resp. mede-aanvrager.

Leave a Reply