Instructie H7.1 – Velden bij research output

By | August 7, 2018

Een aantal velden met keuze-opties komt bij alle invulschermen voor. Deze velden worden hieronder kort toegelicht.

Publication category

De doelgroep waarvoor het werk is geschrevenscientific: voor peersprofessional: gericht op een specifieke beroepsgroep, bijvoorbeeld beleidsmakers, medische professionals of docenten.popularizing: voor het brede publiekNB: Deze categorieën zullen in een volgende versie van Pure vervangen worden door de met categorieën ‘academic’ en ‘societal’ uit het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). Voor activiteiten is dat al het geval.

Peer-reviewed

Heeft betrekking op wetenschappelijke tijdschriften/uitgevers die hun publicatiebeleid baseren op een systeem van kwalitatieve beoordeling door vakgenoten (peers). Beoordeling door alleen de editor(s) van een tijdschrift geldt in principe niet als peer-reviewed/refereed, tenzij er een editorial board is waarvan de leden als expert gelden en een onafhankelijk oordeel kunnen uitspreken over het ingediende artikel. Bij onduidelijkheid of een artikel refereed is, of als er twijfels zijn over de onafhankelijkheid van het referee-proces, wordt het artikel beschouwd als non-refereed. In navolging van wat bij andere onderzoeksinstellingen gebruikelijk is, worden letters to the editor, bijdragen aan de comment/debate secties, recensies en editorials als non-refereed wetenschappelijk artikel geregistreerd en gerapporteerd.

NB: Hoeft voor de KNAW niet op gerapporteerd te worden.

Registratie in Pure: Eerst moet de publicatie geclassificeerd worden als ‘scientific’. Daarmee wordt het veld ‘peer-reviewed’ geactiveerd.

NB: Niet alle output types kunnen als peer reviewed aangeduid worden. Wordt alleen getoond wanneer gekozen is voor de publication category ‘scientific’.

Publication state

De publicatiefase van een artikel of ander werk dat ter publicatie is aangeboden bij een uitgever of tijdschrift.

Registratie in Pure: Verplicht veld. Vooropgesteld dat de publicatie reeds is verschenen, volstaat het om hier alleen de status ‘published’ in te vullen. Ook het publicatiejaar is verplicht (vul indien mogelijk de volledige publicatiedatum in).

Alleen records die de status ‘published’ hebben worden meegeteld bij de beoordeling van je instituut.

De volgende statussen worden onderscheiden:

  • in preparation: het manuscript (artikel, boek, etc.) is nog niet afgerond
  • submitted: het manuscript is afgerond maar nog niet geaccepteerd voor publicatie
  • accepted/in press: het manuscript is geaccepteerd voor publicatie
  • e-pub ahead of print: het manuscript is als publicatie beschikbaar op de website (van de uitgever), maar nog niet in print.
  • published: het manuscript is als publicatie beschikbaar op de website (van de uitgever) en/of in print
  • unpublished: een onuitgegeven manuscript.

Role(s)

Via de ‘role’ wordt de betrokkenheid bij de totstandkoming van de publicatie (of ander product) verduidelijkt.

Standaard staat je rol gedefinieerd als ‘author’ met je institutionele organisatie eenheid als affiliatie. Om dit te wijzigen, klik dan op ‘edit’ en pas de rol aan.

Met de optie ‘Add person’ kun je de co-auteurs van je publicatie toevoegen. Voor elke persoon die je toevoegt moet je ook de juiste rol toevoegen.

De rol ‘Editor’ wordt in rapportages ook gebruikt om een selectie te maken van redactionele activiteiten.

Het redacteurschap van boeken, special issues en bijzondere uitgaven worden als output vastgelegd, maar het doorlopend redacteurschap van tijdschriften en boekseries wordt vastgelegd onder Activities > Publication peer-review en editorial work.

Het redacteurschap van een special issue vul je in onder Contribution to journal/periodical > Special issue.

Leave a Reply