Instructie: Wat houdt valideren in?

By | August 7, 2018

Validated’ is de afsluitende ‘Workflow status’ in Pure voor publicaties. Activiteiten, prijzen, mediabijdragen, grants en projecten worden niet gevalideerd maar ‘goedgekeurd’ (approved). Maar in principe komt het op hetzelfde neer. Validated wil zeggen dat iemand binnen het instituut gecontroleerd heeft of het record correct is vastgelegd.

De lastigheid bij het valideren, is dat je enige ‘feeling‘ moet hebben met wat ‘de juiste manier’ is om outputs en activiteiten vast te leggen. Hiervoor is het nodig dat er duidelijke uniforme definities worden gehanteerd in Pure, maar ook dat er uniforme definities worden gebruikt voor de wetenschappelijke indicatoren die al dan niet door de instituten worden gebruikt bij de onderzoeksverantwoording.

Praktisch gezien zijn er dus twee vragen van belang bij de validatie:

  1. Is het resultaat correct geclassificeerd; staat het onder het juiste type?
  2. Zijn de gegevens bibliografisch correct (bibliografisch naspeurbaar) en compleet?

Het veld  ‘category’ wordt gebruikt als onderscheidend criterium bij de onderzoeksverantwoording. Er kan gekozen worden tussen ‘wetenschappelijk‘ en ‘maatschappelijk‘.

Beoogd wordt de doelgroep waar de publicatie of activiteit op gericht is geweest: Dit zijn ofwel de wetenschappelijke peers (scientific) of een grotere maatschappelijke doelgroep (societal). Bij publicaties is maatschappelijk opgedeeld in professioneel en populariserend. Professionele doelgroepen zijn bijvoorbeeld: beleidsmakers, medische professionals of docenten. NB: De termen zijn afgestemd op de afspraken die de Nederlandse universiteiten onderling hebben gemaakt (VSNU verband).
id: [return_post_id]

Met bibliografisch naspeurbaar wordt bedoeld dat de gegevens zo volledig mogelijk zijn vastgelegd en dat op basis van de vastgelegde gegevens de publicatie gevonden en gelezen kan worden. Aan deze naspeurbaarheid kleeft ook vast dat de publicatie duurzaam (persistent) moet zijn opgeslagen; het is dus niet voldoende dat achterhaald kan worden waarin de publicatie in verschenen is; de publicatie moet (ook na lange tijd) opvraagbaar/toegankelijk zijn. Gezien vanuit het Open Access beleid van de KNAW zou dit sowieso het geval moeten zijn.
id: [return_post_id]

Validatie is ook van belang voor de online zichtbaarheid van de output en activiteiten. Resultaten die niet gevalideerd zijn worden ook niet op het Pure portal getoond en niet door NARCIS en andere online services (OpenAire, Google Scholar) overgenomen.

Leave a Reply