Instructie: H7.3 – Velden bij research output

By | August 7, 2018

Bibliographical notes

Hier kunnen eventueel opmerkingen vastgelegd worden die niet passen in één van de andere velden maar wel relevant zijn, bijvoorbeeld als het gaat om een vertaling of herdruk of het artikel is al eens eerder verschenen in een ander tijdschrift of bundel.

Relations

Afhankelijk van wat er hierover binnen je instituut is afgesproken, kun je hier je publicatie relateren aan bijvoorbeeld een project. Ook kun je je publicatie relateren aan andere publicaties, of activiteiten.

Visibility

Dit betreft de zichtbaarheid op het Pure portal en de webservices.

    • Public’ betekent dat het record – wanneer het gevalideerd is – getoond zal worden op het Pure portal (http://pure.knaw.nl/portal).

    • Campus’ houdt in dat het record wel getoond wordt op het Pure portal, maar alleen zichtbaar zal zijn binnen het KNAW (web)domein. Gebruik deze optie als je het record niet openbaar wil maken op het Pure portal.

    • Backend’ wil zeggen dat het record niet op het portal getoond wordt, maar wel voor iedereen vindbaar/zichtbaar is in Pure.

    • De optie ‘Confidential’ maakt dat het record alleen zichtbaar zal zijn voor jezelf, KNAW co-auteurs en de Pure beheerder van je instituut.

Leave a Reply