Definitie: Web article (type)

By | August 7, 2018

Een artikel dat geplaatst is op een online discussieforum of website, bijvoorbeeld de website van je instituut.

NB 1: Wanneer een paper in een online tijdschrift verschijnt, voer je het in onder  Contribution to journal/periodical > Article.

NB 2: Het komt voor dat een blog/online platform gaandeweg uitgroeit tot een publicatievorm die sterk overeenkomt met een tijdschrift. Als hiervan sprake is kan het artikel ook ingevoerd worden als Contribution to journal/periodical > Article.

Voorwaarde is dat het blog/online platform voldoet aan een aantal eisen:

  • Er kan een redactie (‘editorial board’) geïdentificeerd worden.
  • Bijdragen aan het blog/online platform worden inhoudelijk beoordeeld, door ofwel de editors of een onafhankelijke peer-review.
  • De bijdragen zijn persistent en bibliografisch naspeurbaar.

Leave a Reply