Definitie: Participating in or organising an event

By | August 7, 2018
  • Conference
  • Workshop, seminar
  • Festival/exhibition
  • Other event

Deelname aan of het organiseren van een kortdurend al dan niet terugkerend event (zoals congres, workshop, tentoonstelling, festival, etc.), niet zijnde het houden van een lezing of presentatie.

Rollen: Organiser, Member of programme committee, Chair, Contributor (actieve rol), Participant (passieve rol), Discussant.

Leave a Reply