Definitie: Peer-reviewed

By | August 7, 2018

Heeft betrekking op wetenschappelijke tijdschriften/uitgevers die hun publicatiebeleid baseren op een systeem van kwalitatieve beoordeling door vakgenoten (peers). Beoordeling door alleen de editor(s) van een tijdschrift geldt in principe niet als peer-reviewed/refereed, tenzij er een editorial board is waarvan de leden als expert gelden en een onafhankelijk oordeel kunnen uitspreken over het ingediende artikel. Bij onduidelijkheid of een artikel refereed is, of als er twijfels zijn over de onafhankelijkheid van het referee-proces, wordt het artikel beschouwd als non-refereed. In navolging van wat bij andere onderzoeksinstellingen gebruikelijk is, worden letters to the editor, bijdragen aan de comment/debate secties, recensies en editorials als non-refereed wetenschappelijk artikel geregistreerd en gerapporteerd.

NB: Hoeft voor de KNAW niet op gerapporteerd te worden.

Registratie in Pure: Eerst moet de publicatie geclassificeerd worden als ‘scientific’. Daarmee wordt het veld ‘peer-reviewed’ geactiveerd.

NB: Niet alle output types kunnen als peer reviewed aangeduid worden. Wordt alleen getoond wanneer gekozen is voor de publication category ‘scientific’.

Leave a Reply