Definities: Visibility (field)

By | August 7, 2018

Dit betreft de zichtbaarheid op het Pure portal en de webservices.

    • Public’ betekent dat het record – wanneer het gevalideerd is – getoond zal worden op het Pure portal (http://pure.knaw.nl/portal).

    • Campus’ houdt in dat het record wel getoond wordt op het Pure portal, maar alleen zichtbaar zal zijn binnen het KNAW (web)domein. Gebruik deze optie als je het record niet openbaar wil maken op het Pure portal.

    • Backend’ wil zeggen dat het record niet op het portal getoond wordt, maar wel voor iedereen vindbaar/zichtbaar is in Pure.

    • De optie ‘Confidential’ maakt dat het record alleen zichtbaar zal zijn voor jezelf, KNAW co-auteurs en de Pure beheerder van je instituut.

Leave a Reply