Instructie: Event & External organisation (fields)

By | August 7, 2018

Bij verschillende activiteiten moet een event of externe organisatie opgegeven worden. Hanteer hier de volgende vuistregels:

    • Gebruik de grootste overkoepelende gebeurtenis, dus als je bijvoorbeeld een workshop hebt georganiseerd als onderdeel van een congres, dan is het congres het event. Dat de activiteit een workshop behelsde, kan in de beschrijving van de activiteit worden opgenomen.
    • Als er behalve de activiteit geen herkenbaar ‘event’ te identificeren is, dan kan ter vervanging de organisatie die de activiteit georganiseerd/gehost heeft gebruikt worden (‘external organisation’).

Houd ook voor organisaties aan dat het om het grotere geheel gaat, dus geef niet de faculteit op, maar de universiteit.

Leave a Reply