Instructie: H15b- Media contribution/coverage

By | August 7, 2018

Media contribution of media coverage

Hieronder kun je bijdragen in de media (krantenartikelen, tv- en radio-uitzendingen, items in online media) vastleggen.

Subject & description


De registratie van een record onder ‘Press/media’ is wat afwijkend. Voor zowel media coverage als media contribution wordt je gevraagd om een onderwerp (verplicht veld) en een beschrijving te geven. Dit is omdat Pure aanneemt dat wanneer je onderzoek in de publieke belangstelling staat, er gangbaar meer dan één vermelding zal zijn in de verschillende media – kranten en vooral online media nemen vaak berichten van elkaar over. Je kunt daarom meerdere media coverage items en/of media contributions aan hetzelfde press/media record koppelen en aan het geheel een soort van ‘samenvattende beschrijving’ geven.In de praktijk zal het echter vaak voorkomen dat er maar één media contribution is, bijvoorbeeld wanneer je als gast voor een tv-uitzending geïnterviewd bent. In die gevallen kun volstaan de titel of omschrijving van de vastgelegde media bijdrage te herhalen in het subject veld.

Media type

Hiermee kan het ‘media type’ worden vastgelegd. Onder media wordt verstaan: kranten & weekbladen (press), radio, televisie en online media. Voor online media is het zinvol als criterium te hanteren of het medium een redactie heeft vergelijkbaar met die van een krant of radio- of tv-programma.

Persons and affiliations


Hier gaat het om de onderzoeker(s) die in het artikel worden besproken, of een bijdrage hebben geleverd. De auteur van het artikel wordt vastgelegd onder ‘producer/author’:


id: [return_post_id]

Leave a Reply