Toelichting: Rapporteren over Open Access met Pure

By | August 7, 2018

Pure is functioneel ingericht op het registreren en rapporteren op aantallen open access. Dat houdt twee dingen in:

  • dat Pure op basis van de vastgelegde gegevens (publicatiestatus, toegankelijkheid, versie van het bestand) vaststelt of een publicatie open access is.
  • Dat met deze criteria een definitie van open access wordt gegeven.

Wat de KNAW betreft voldoet de in Pure gehanteerde definitie van open access aan de interne verantwoordings-eisen. De VSNU hanteert aanvullende eisen en differentieert tussen verschillende ‘gradaties’ van open access. De KNAW heeft besloten door de VSNU gehanteerde richtlijnen niet te volgen. Dit betekent dat de door Pure geboden oplossing gebruikt kan worden om over open access te rapporteren.
id: [return_post_id]

Leave a Reply