FAQ: Wat houden de publicatie-statussen in?

By | August 14, 2018

De publicatiestatus wordt gebruikt om aan te geven of een artikel, boek, etc. al is gepubliceerd, of zich nog in een eerdere fase van publicatie bevindt.

Het is van belang dat dit zorgvuldig gebeurd, want voor de periodieke bestuurlijke overleggen (PBO) worden alleen publicaties in aanmerking genomen die gepubliceerd zijn.

Er zijn 6 publicatie-statussen in Pure:

  1. In Preparation: Hierbij gaat het om onvoltooid werk (paper of manuscript) dat nog verdere revisies zal ondergaan voordat het bij een uitgever of tijdschrift wordt aangeboden ter publicatie. Een working paper zou hieronder kunnen vallen.
  2. Submitted: Een afgerond werk dat ter publicatie is aangeboden bij een uitgever of tijdschrift, maar nog niet door deze is geaccepteerd.
  3. Accepted/In press: De uitgever of het tijdschrift heeft het werk geaccepteerd en het wordt door de uitgever verder bewerkt of ge-edit voor publicatie.
  4. E-pub ahead of print: Alle bewerkingen door (de editors van) de uitgever zijn afgerond en de uitgever heeft het werk online beschikbaar gesteld op zijn website. Het werk is echter formeel nog niet gepubliceerd. Deze ietwat schimmige status is te herkennen doordat de uitgever bij het werk iets vermeld als ‘online first’ of ‘ahead of print’ gevolgd door een datum. Ook zal er nog geen issue nummer (afleveringsnummer) zijn toegekend of paginanummers.
  5. Published: Hierbij gaat het om de finale uitgeversversie: Waar bij een E-pub ahead of print in principe nog tekstuele wijzigingen gemaakt zouden kunnen worden door de uitgever, kan dit bij de gepubliceerde versie niet meer gebeuren. Fouten in het document worden niet meer aangepast en worden indien toch nog vastgesteld, via een rectificatie kenbaar gemaakt.
  6. Unpublished: In tegenstelling tot een werk dat ‘in preparation’ is, gaat het hier altijd om een afgerond werk. Bijvoorbeeld een paper dat op een congres is gepubliceerd, maar nooit formeel beschikbaar is gemaakt, of een paper dat weliswaar door een uitgever is geaccepteerd, maar om wat voor reden ooit nooit het daglicht heeft gezien. NB: Het alsnog online beschikbaar maken van een ongepubliceerd paper via Pure dient niet gezien te worden als ‘publiceren’.

Bij de telling van publicaties voor de onderzoeksverantwoording (PBO), wordt alleen gekeken naar publicatierecords met de status published. Wanneer een record nog de status E-pub ahead of print heeft wordt deze niet meegeteld. De reden hiervoor is dat het kan zijn dat het publicatiejaar (‘published‘) van het record, kan verschillen met het E-pub ahead of print jaartal. Hierdoor is er grote kans dat het werk over twee verslagjaren meegeteld wordt (dubbeltelling).
id: [return_post_id]

Leave a Reply