Category Archives: FAQ

FAQ: Wat moet er in Pure worden vastgelegd?

Wat ‘moet’ worden vastgelegd zijn de onderzoeksresultaten waar jaarlijks over gerapporteerd moet worden in het periodiek bestuurlijk overleg (PBO). Hierbij gaat het primair om de  ‘wetenschappelijke productie’, dat wil zeggen het aantal publicaties: Journal articles Chapters in book/volume Books Reports PhD thesis Daarnaast zijn er nog andere wetenschappelijke producten en activiteiten die weliswaar niet verplicht… Read More »

FAQ: Als er een nieuwe rapportmodule komt, is het dan nog wel zinvol om je te verdiepen in de oude rapportmodule?

De rapportfunctionaliteit in Pure vormt de basis voor de (kwantitatieve) onderzoeksverantwoording van de KNAW. Daarnaast spelen rapporten een belangrijke rol in het onderhouden van de gegevenskwaliteit in Pure. Een Pure-beheerder moet dit daarom simpleweg ‘in de vingers’ hebben. Het maken van een goed (kloppend) rapport is echter niet gemakkelijk en de leercurve is aanzienlijk. Wat… Read More »

Waarom zijn mijn publicaties niet zichtbaar in NARCIS?

Alle publicaties die in Pure staan, de workflow status ‘validated’ hebben en de zichtbaarheidsstatus (visibility) ‘public’, worden in NARCIS opgenomen. Als een onderzoeker meldt dat zijn/haar publicaties desondanks niet (volledig) in NARCIS worden getoond, dan kan het zijn dat niet al zijn/haar publicaties worden getoond onder zijn/haar NARCIS profiel. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een… Read More »

FAQ: Waar vind ik een overzicht van de issues die ik heb gemeld?

“Issues”, vragen en problemen die jij, of onderzoekers van je instituut met Pure ondervinden worden geregistreerd in ‘TopDesk‘. Je kunt de status van deze issues volgen door op TopDesk in te loggen. Op TopDesk worden alleen kleinere technische issues geregistreerd, zoals het niet (goed) werken van een account, problemen met het inloggen of een verzoek… Read More »

FAQ: Moet er van elke publicatie een Open Access versie in Pure worden opgeslagen?

Het opslaan van een Open Access versie van de publicatie in Pure wordt door de KNAW sterk aangemoedigd maar er kan ook een link (URL of via DOI) worden vastgelegd naar een open versie die ofwel door de uitgever online beschikbaar wordt gesteld of in een extern repository is opgenomen. Wel moet de link ‘duurzaam’… Read More »