FAQ: Als er een nieuwe rapportmodule komt, is het dan nog wel zinvol om je te verdiepen in de oude rapportmodule?

By | August 14, 2018

De rapportfunctionaliteit in Pure vormt de basis voor de (kwantitatieve) onderzoeksverantwoording van de KNAW. Daarnaast spelen rapporten een belangrijke rol in het onderhouden van de gegevenskwaliteit in Pure. Een Pure-beheerder moet dit daarom simpleweg ‘in de vingers’ hebben. Het maken van een goed (kloppend) rapport is echter niet gemakkelijk en de leercurve is aanzienlijk.

Wat het compliceert is dat Elsevier bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe rapportmodule. De vraag kan gesteld worden of het nog wel zinvol is om je te verdiepen in het maken van een rapport met de ‘oude’ module. Dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden, maar ongeacht de manier waarop Elsevier de nieuwe rapportmodule vormgeeft, zal de essentie van het rapporten (in Pure) hetzelfde blijven: Een rapport dient om een vraag te beantwoorden. Bijvoorbeeld: ‘Welk percentage van het aantal publicaties is open access?’ Bij elke rapportagevraag moet worden uitgezocht welke informatie je nodig hebt om deze vraag adequaat te beantwoorden.

Hoewel de uitwerking van de rapportmodule van Pure zal veranderen, is het voor de begripsvorming (‘hoe rapporten werken’) nuttig om je informatie/verantwoordingsvragen uit te kunnen werken in een rapport, ook als dit nog in de ‘oude’ rapportmodule is. De toegevoegde waarde van Pure zit hem primair in de rapportages die je met Pure kunt maken.
id: [return_post_id]

Leave a Reply