Definitie: Bibliografisch naspeurbaar

By | August 15, 2018

Met bibliografisch naspeurbaar wordt bedoeld dat de gegevens zo volledig mogelijk zijn vastgelegd en dat op basis van de vastgelegde gegevens de publicatie gevonden en gelezen kan worden. Aan deze naspeurbaarheid kleeft ook vast dat de publicatie duurzaam (persistent) moet zijn opgeslagen; het is dus niet voldoende dat achterhaald kan worden waarin de publicatie in verschenen is; de publicatie moet (ook na lange tijd) opvraagbaar/toegankelijk zijn. Gezien vanuit het Open Access beleid van de KNAW zou dit sowieso het geval moeten zijn.
id: [return_post_id]

Leave a Reply