Definitie: Boek (type)

By | September 4, 2018

Een op zichzelf staand, gepubliceerd werk waarin één of meerdere onderwerpen uitvoerig worden behandeld, veelal geschreven door één, of meerdere samenwerkende auteur(s). Kan ook als volume binnen een thematische serie zijn gepubliceerd. Een boek heeft meestal een ISBN.

In Pure worden boeken onderscheiden naar de doelgroep waarvoor ze zijn geschreven. Dat kan zijn: wetenschappelijke vakgenoten (peers), of (beroepsgroepen in) de maatschappij. Dit wordt aangegeven via de classification (scientific/professional/popularizing). Met dit onderscheid wordt aangesloten bij het in het SEP gemaakte onderscheid tussen het wetenschappelijke en maatschappelijke domein. Het is nadrukkelijk geen indicatie van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek dat aan het boek ten grondslag ligt.
id: [return_post_id]

Leave a Reply