FAQ: Wat moet er in Pure worden vastgelegd?

By | September 4, 2018

Wat ‘moet’ worden vastgelegd zijn de onderzoeksresultaten waar jaarlijks over gerapporteerd moet worden in het periodiek bestuurlijk overleg (PBO). Hierbij gaat het primair om de  ‘wetenschappelijke productie’, dat wil zeggen het aantal publicaties:

 • Journal articles
 • Chapters in book/volume
 • Books
 • Reports
 • PhD thesis

Daarnaast zijn er nog andere wetenschappelijke producten en activiteiten die weliswaar niet verplicht zijn voor de PBO rapportage, maar die we wel te vinden zijn in de (SEP) zelfevaluaties van de instituten. Hieronder:

 • Talks/presentations
 • Editorial activities
 • Memberships
 • Events (co-)organised by the institute
 • Media coverage/Media contributions
 • Prizes (medals/awards)
 • Personal grants
 • Election to learned society

Tenslotte zijn er nog resultaten en activiteiten waar een individueel instituut van heeft besloten dat zij deze in Pure wil vastleggen. Maar daarover worden vanuit de KNAW geen eisen gesteld, behalve dat – als het instituut deze wil opvoeren in het periodiek overleg – deze resultaten/activiteiten in Pure moeten zijn vastgelegd.

Voor elk van de genoemde types geldt dat een verdere uitsplitsing op subcategorieën mogelijk is. Ook kan een instituut afwijken in de manier waarop de resultaten bij elkaar worden opgeteld, maar het is dan aan het instituut om deze beslissing toe te lichten.
id: [return_post_id]

Leave a Reply