Tag Archives: template

Instructie: H2 – Structuur van Pure: content, templates en types

De informatie in Pure is hiërarchisch gestructureerd. Bijvoorbeeld: Onder de noemer ‘Research Output’ vind je verschillende publicatietypes (tijdschriftartikelen, boekhoofdstukken, boeken, rapporten etc). Elk van deze publicatietypes is vervolgens weer onderverdeeld in één of meer ‘subtypes’.De groepering van de subtypes wordt niet bepaald wordt door hun inhoudelijke samenhang, maar door de ‘template’ (publicatietype) waarop het type… Read More »