Instructie: H2 – Structuur van Pure: content, templates en types

By | August 7, 2018

De informatie in Pure is hiërarchisch gestructureerd. Bijvoorbeeld: Onder de noemer ‘Research Output’ vind je verschillende publicatietypes (tijdschriftartikelen, boekhoofdstukken, boeken, rapporten etc). Elk van deze publicatietypes is vervolgens weer onderverdeeld in één of meer ‘subtypes’.De groepering van de subtypes wordt niet bepaald wordt door hun inhoudelijke samenhang, maar door de ‘template’ (publicatietype) waarop het type is gebaseerd (zie onderstaande illustratie). Dit verklaart waarom bijvoorbeeld het ‘redacteurschap van een special issue onder de research output > contribution to journal/periodical valt, terwijl het logischer zou zijn om dit type als activiteit (publication peer-review and editorial work) te laten vallen.Content-template-types

Van de content types zijn er vier van belang in de context van deze handleiding:

    • Research output: alle vormen van publicaties die vastliggen en bibliografisch te traceren zijn. Bijvoorbeeld gedrukte en digitale tijdschriftartikelen, boeken en congresverslagen (proceedings).

    • Activities: resultaten die niet zijn vastgelegd in een publicatie, bijvoorbeeld lezingen, onderwijsactiviteiten, lid van een redactie.

    • Prizes: prijzen/erkenningen die zijn behaald door/toegekend aan de onderzoeker op voordracht van en door een (wetenschappelijke) jury/peers. Te denken valt hierbij aan een fellowship, toetreding tot een genootschap, toekennen van de Heinekenprijs, een Koninklijke onderscheiding, een leerstoel, etc.

    • Press/Media: Mediaoptredens waarin een onderzoeker van het instituut een interview of ‘expert comment’ geeft, of waarin een onderzoek, product of maatschappelijke activiteit van het instituut wordt besproken. Onder media wordt verstaan kranten, weekbladen, radio, televisie en vakbladen. Voor online media is het zinvol als kwalitatief criterium te hanteren of het medium een redactie heeft vergelijkbaar met die van andersoortige media (kranten, tijdschriften).

Naast deze vier zijn er ook nog de content types, Dataset, Application, Grant en Project: Hoewel er bij een aantal instituten wel gebruik van wordt gemaakt, zijn er nog geen KNAW brede afspraken gemaakt over het gebruik van deze content types. In deze handleiding wordt daarom niet verder ingegaan op het vastleggen van deze content. Onderzoekers die hier vragen over hebben kunnen deze voorleggen aan de Pure beheerder van hun eigen instituut.

Leave a Reply