Category Archives: Pure concepts

Definitie: Working paper/Discussion paper (type)

Hieronder ook webarticles en online papers. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om papers die in een tijdschrift of ander periodiek verschijnen. Bijvoorbeeld een vroege versie van een artikel dat (online) beschikbaar is gemaakt om feedback te krijgen of ideeën uit te wisselen. Ook wel bekend als ‘grijze literatuur’. Het verschil tussen een webarticle en online… Read More »

Definitie: Non-textual form

Onder ‘Non-textual form’ kunnen software, websites, databases en andere digitale of visuele producten vastgelegd worden. NB: Een dataset is geen database; voor datasets is een apart content type in Pure beschikbaar. NB 2: Hier gaat het zelden om producten die als doel op zichzelf worden ontwikkeld – dus bij de onderzoeksverantwoording is het zinvol deze… Read More »

Instructie: H10 – Welke activiteitstemplates en types biedt Pure aan?

Zie hieronder voor een overzicht van de verschillende templates en activiteitstypes die je in Pure kan vastleggen: Publication peer-review and editorial work Editorial activity Publication peer-review Participating in or organizing an event Conference Workshop, seminar Festival/exhibition Other event Talk or presentation Expert advice Membership Membership of board Membership of research review committee Membership advisory board/council… Read More »

Definitie: Contribution to conference

Bijdragen aan een congres, seminar of workshop die als bestand (paper, abstract, poster) beschikbaar zijn, maar niet zijn opgenomen in een officiële publicatie, zoals een conference proceedings.NB: De betreffende paper, abstract of poster dient wel in Pure geüpload te worden. Congresbijdragen die wel in conference proceedings gepubliceerd zijn komen onder ‘Chapter in book/volume’. Wanneer je… Read More »

Definitie: Keynote lecture

Wetenschappelijke voordracht die centraal staat in een wetenschappelijke bijeenkomst (symposium of congres) en die zich binnen de programmering herkenbaar onderscheidt van de overige lezingen. De sprekers worden uitgenodigd door de congresorganisatie en reis‐ en verblijfkosten worden vaak vergoed door de congresorganisatie. Afbakening: Inaugurele redes vallen niet (meer) onder deze categorie.