Definitie: Publication state (field)

By | August 7, 2018

De publicatiefase van een artikel of ander werk dat ter publicatie is aangeboden bij een uitgever of tijdschrift.

Registratie in Pure: Verplicht veld. Vooropgesteld dat de publicatie reeds is verschenen, volstaat het om hier alleen de status ‘published’ in te vullen. Ook het publicatiejaar is verplicht (vul indien mogelijk de volledige publicatiedatum in).

Alleen records die de status ‘published’ hebben worden meegeteld bij de beoordeling van je instituut.

De volgende statussen worden onderscheiden:

  • in preparation: het manuscript (artikel, boek, etc.) is nog niet afgerond
  • submitted: het manuscript is afgerond maar nog niet geaccepteerd voor publicatie
  • accepted/in press: het manuscript is geaccepteerd voor publicatie
  • e-pub ahead of print: het manuscript is als publicatie beschikbaar op de website (van de uitgever), maar nog niet in print.
  • published: het manuscript is als publicatie beschikbaar op de website (van de uitgever) en/of in print
  • unpublished: een onuitgegeven manuscript.

Leave a Reply