Toelichting: Public access to file (field)

By | August 7, 2018

Dit bepaalt de zichtbaarheid van het document voor de buitenwereld.

NB: Zolang een record niet is gevalideerd, zal ook het geüploade bestand voor de buitenwereld niet zichtbaar zijn. De validatie wordt periodiek gedaan door de Pure beheerder, deze zal ook de open access status van de publicatie controleren. NB: Ook als de zichtbaarheid van het record (‘visibility’) gezet is op ‘backend’ of ‘confidential’, wordt het record voor de buitenwereld verborgen.

De volgende public access statussen zijn beschikbaar:

  • Open: Het bestand is vrij beschikbaar via de website van de uitgever.NB: Hiermee wordt het bestand tevens toegankelijk gemaakt op het Pure portal.
  • Embargoed: Indien van toepassing. Als deze wordt gekozen zal Pure ook vragen om de periode in te voeren waarop het embargo van kracht is.
  • Restricted: Bestand is wel beschikbaar op de website van de uitgever, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Mag niet via Pure beschikbaar worden gemaakt.
  • Closed: Bestand staat achter een ‘paywall’ op de website van de uitgever en mag niet via Pure beschikbaar worden gemaakt.
  • Unknown: Het is niet bekend of niet duidelijk in welke mate het bestand beschikbaar mag worden gesteld via Pure.

id: [return_post_id]

Leave a Reply