FAQ: Hoe bepaalt Pure of een publicatie ‘open’ is?

By | August 7, 2018

Pure gebruikt de volgende criteria om een publicatie als ‘open’ te oormerken:

Het werk moet uitgegeven (published) zijn, dat wil zeggen (elektronisch) beschikbaar op de website van de uitgever of in papieren vorm gedistribueerd, of het werk moet geaccepteerd zijn voor publicatie te worden.

Dit betekent dat één van de volgende drie publicatie-statussen gebruikt kunnen worden:

  • published;
  • e-pub ahead of print;
  • accepted/in press.
 Let wel: Voor de onderzoeksverantwoording wordt alleen gekeken naar publicaties met de status ‘published‘.  

Er moet tenminste één bestand (pdf), link of DOI vastgelegd zijn en hierbij moet aangegeven zijn dat:

id: [return_post_id]

Leave a Reply