Tag Archives: supervision

Definitie: PhD thesis (type)

Hieronder worden afgeronde proefschriften vastgelegd van zowel interne promovendi als externe. Voor externe promovendi geldt de voorwaarde dat ten minste één van de promotoren een aanstelling heeft bij de KNAW en dat het promotieonderzoek inhoudelijk verbonden is aan het onderzoek van het instituut. NB 1: Pure’s Personal users (onderzoekers) kunnen alleen hun eigen dissertatie vastleggen.… Read More »