Tag Archives: wetenschappelijke indicatoren

Instructie: Door wie wordt de validatie gedaan?

Aangenomen is dat degene die valideert hiertoe is gemandateerd door de directie van zijn instituut. In de praktijk is het vaak de Pure-beheerder van het instituut die de records valideert. Om die reden is het zeer wenselijk dat er binnen het instituut duidelijk is afgestemd op basis van welke criteria resultaten gewogen worden. In elkā€¦ Read More »