Instructie: Door wie wordt de validatie gedaan?

By | August 7, 2018

Aangenomen is dat degene die valideert hiertoe is gemandateerd door de directie van zijn instituut. In de praktijk is het vaak de Pure-beheerder van het instituut die de records valideert. Om die reden is het zeer wenselijk dat er binnen het instituut duidelijk is afgestemd op basis van welke criteria resultaten gewogen worden. In elk geval moet het duidelijk zijn hoe de in Pure gebruikte classificaties en types vertaald worden naar de wetenschappelijke indicatoren die bij de onderzoeksverantwoording (PBO) worden gebruikt. Voor een goede borging van de kwaliteit van de onderzoeksgegevens in Pure is het van groot belang dat de directie van het instituut met regelmaat overlegt met de Pure beheerder over de registratie, controle en validatie van de gegevens.

Leave a Reply