Category Archives: Registratie

Instructie: Wat houdt valideren in?

‘Validated’ is de afsluitende ‘Workflow status’ in Pure voor publicaties. Activiteiten, prijzen, mediabijdragen, grants en projecten worden niet gevalideerd maar ‘goedgekeurd’ (approved). Maar in principe komt het op hetzelfde neer. Validated wil zeggen dat iemand binnen het instituut gecontroleerd heeft of het record correct is vastgelegd. De lastigheid bij het valideren, is dat je enige… Read More »

Definitie: Category (field)

De doelgroep waarvoor het werk is geschreven• scientific: voor peers• professional: gericht op een specifieke beroepsgroep, bijvoorbeeld beleidsmakers, medische professionals of docenten.• popularizing: voor het brede publiekNB: Deze categorieën zullen in een volgende versie van Pure vervangen worden door de met categorieën ‘academic’ en ‘societal’ uit het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). Voor activiteiten is dat… Read More »

FAQ: Kunnen gevalideerde records nog aangepast worden?

Voor een beheerder blijft het altijd mogelijk een resultaat ook na de validatie nog aan te passen, maar als een publicatie eenmaal is meegeteld bij een beoordeling betekent elke aanpassing dat de gerapporteerde aantallen mogelijk niet meer kloppen. Aanpassingen in de volgende gegevens hebben impact op de verantwoordingscijfers: Het template of type (van de output/activiteit/prijs/mediabijdrage)… Read More »

Definitie: Peer-reviewed

Heeft betrekking op wetenschappelijke tijdschriften/uitgevers die hun publicatiebeleid baseren op een systeem van kwalitatieve beoordeling door vakgenoten (peers). Beoordeling door alleen de editor(s) van een tijdschrift geldt in principe niet als peer-reviewed/refereed, tenzij er een editorial board is waarvan de leden als expert gelden en een onafhankelijk oordeel kunnen uitspreken over het ingediende artikel. Bij… Read More »

Definitie: Contribution to conference

Bijdragen aan een congres, seminar of workshop die als bestand (paper, abstract, poster) beschikbaar zijn, maar niet zijn opgenomen in een officiële publicatie, zoals een conference proceedings.NB: De betreffende paper, abstract of poster dient wel in Pure geüpload te worden. Congresbijdragen die wel in conference proceedings gepubliceerd zijn komen onder ‘Chapter in book/volume’. Wanneer je… Read More »

Definitie: Working paper/Discussion paper (type)

Hieronder ook webarticles en online papers. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om papers die in een tijdschrift of ander periodiek verschijnen. Bijvoorbeeld een vroege versie van een artikel dat (online) beschikbaar is gemaakt om feedback te krijgen of ideeën uit te wisselen. Ook wel bekend als ‘grijze literatuur’. Het verschil tussen een webarticle en online… Read More »

Definitie: Web article (type)

Een artikel dat geplaatst is op een online discussieforum of website, bijvoorbeeld de website van je instituut. NB 1: Wanneer een paper in een online tijdschrift verschijnt, voer je het in onder  Contribution to journal/periodical > Article. NB 2: Het komt voor dat een blog/online platform gaandeweg uitgroeit tot een publicatievorm die sterk overeenkomt met… Read More »

Definitie: Non-textual form

Onder ‘Non-textual form’ kunnen software, websites, databases en andere digitale of visuele producten vastgelegd worden. NB: Een dataset is geen database; voor datasets is een apart content type in Pure beschikbaar. NB 2: Hier gaat het zelden om producten die als doel op zichzelf worden ontwikkeld – dus bij de onderzoeksverantwoording is het zinvol deze… Read More »

Instructie: H5 – Publicaties importeren uit online bronnen

Behalve handmatig biedt Pure ook de mogelijkheid om gegevens uit de verschillende online bronnen te importeren: Web of Science, PubMed, Archiv, Worldcat en Mendeley. Ook is het mogelijk te importeren via een Bibtex of RIS-bestand. Daarnaast is het mogelijk om een geautomatiseerde zoekopdracht op te laten zetten die periodiek de gegevensbronnen controleert op nieuwe toevoegingen.… Read More »