Category Archives: Handleiding

Instructie: H2 – Structuur van Pure: content, templates en types

De informatie in Pure is hiërarchisch gestructureerd. Bijvoorbeeld: Onder de noemer ‘Research Output’ vind je verschillende publicatietypes (tijdschriftartikelen, boekhoofdstukken, boeken, rapporten etc). Elk van deze publicatietypes is vervolgens weer onderverdeeld in één of meer ‘subtypes’.De groepering van de subtypes wordt niet bepaald wordt door hun inhoudelijke samenhang, maar door de ‘template’ (publicatietype) waarop het type… Read More »

Instructie: H3 – Invoeren van Research output

Bij Research output horen alle vormen van publicaties die vastliggen en bibliografisch te traceren zijn. Bijvoorbeeld: gedrukte en digitale tijdschriftartikelen, boeken, papers van een congres, of webpublicaties. Publicatietype bepalen Vanuit je persoonlijke pagina, die opstart Wanneer je inlogt in Pure, kun je een nieuwe publicatie invoeren door te klikken op of het plus-teken dat achter… Read More »