Category Archives: Registratie

Instructie: H10 – Welke activiteitstemplates en types biedt Pure aan?

Zie hieronder voor een overzicht van de verschillende templates en activiteitstypes die je in Pure kan vastleggen: Publication peer-review and editorial work Editorial activity Publication peer-review Participating in or organizing an event Conference Workshop, seminar Festival/exhibition Other event Talk or presentation Expert advice Membership Membership of board Membership of research review committee Membership advisory board/council… Read More »

Definitie: Contribution to conference

Bijdragen aan een congres, seminar of workshop die als bestand (paper, abstract, poster) beschikbaar zijn, maar niet zijn opgenomen in een officiële publicatie, zoals een conference proceedings.NB: De betreffende paper, abstract of poster dient wel in Pure geüpload te worden. Congresbijdragen die wel in conference proceedings gepubliceerd zijn komen onder ‘Chapter in book/volume’. Wanneer je… Read More »

Definitie: Working paper/Discussion paper (type)

Hieronder ook webarticles en online papers. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om papers die in een tijdschrift of ander periodiek verschijnen. Bijvoorbeeld een vroege versie van een artikel dat (online) beschikbaar is gemaakt om feedback te krijgen of ideeën uit te wisselen. Ook wel bekend als ‘grijze literatuur’. Het verschil tussen een webarticle en online… Read More »

Definitie: Web article (type)

Een artikel dat geplaatst is op een online discussieforum of website, bijvoorbeeld de website van je instituut. NB 1: Wanneer een paper in een online tijdschrift verschijnt, voer je het in onder  Contribution to journal/periodical > Article. NB 2: Het komt voor dat een blog/online platform gaandeweg uitgroeit tot een publicatievorm die sterk overeenkomt met… Read More »