Category Archives: Registratie

Instructie: H5 – Publicaties importeren uit online bronnen

Behalve handmatig biedt Pure ook de mogelijkheid om gegevens uit de verschillende online bronnen te importeren: Web of Science, PubMed, Archiv, Worldcat en Mendeley. Ook is het mogelijk te importeren via een Bibtex of RIS-bestand. Daarnaast is het mogelijk om een geautomatiseerde zoekopdracht op te laten zetten die periodiek de gegevensbronnen controleert op nieuwe toevoegingen.… Read More »

Definitie: PhD thesis (type)

Hieronder worden afgeronde proefschriften vastgelegd van zowel interne promovendi als externe. Voor externe promovendi geldt de voorwaarde dat ten minste één van de promotoren een aanstelling heeft bij de KNAW en dat het promotieonderzoek inhoudelijk verbonden is aan het onderzoek van het instituut. NB 1: Pure’s Personal users (onderzoekers) kunnen alleen hun eigen dissertatie vastleggen.… Read More »

Instructie: H8 – Opslaan en valideren van je invoer

Wanneer tenminste alle verplichte velden (gemarkeerd met *) zijn ingevoerd, sla je het record op; klik daarvoor op ‘ Save’ onder in je scherm. De status van het record wordt op dat moment: ‘For validation’. De Pure-beheerder controleert de bibliografische gegevens en vult waar nodig gegevens aan. Het record krijgt daarna de status ‘ Validated’.… Read More »

Instructie: H10 – Welke activiteitstemplates en types biedt Pure aan?

Zie hieronder voor een overzicht van de verschillende templates en activiteitstypes die je in Pure kan vastleggen: Publication peer-review and editorial work Editorial activity Publication peer-review Participating in or organizing an event Conference Workshop, seminar Festival/exhibition Other event Talk or presentation Expert advice Membership Membership of board Membership of research review committee Membership advisory board/council… Read More »