Instructie: Een rapport samenstellen

By | August 7, 2018

Je start een nieuw rapport door op het plus teken achter de ‘Report definitions’ te klikken.

Choose content type

Elk rapport begint met de keuze voor een content type: Research Output, Activities, Prize/recognition, etc.

  

Achter drie van de content types staat de letter ‘C’. De ‘C’ staat voor ‘combined report‘.

Choose report type

Nadat je een content type hebt gekozen, moet je aangeven wat voor soort rapport je wil maken. Voor nu kiezen we voor het meest gangbare rapport, de ‘tabel (analyse)’. Zie  hier [link toevoegen]  voor verdere toelichting op de verschillende rapport types.

Hoe maakt Pure een selectie op organisatiedeel?

Standaard heeft pure al een selectie gemaakt van de organisatiedelen waarvoor je geauoriseerd bent. In dit voorbeeld is dat het NIOO. Pure selecteert het hiërarchisch hoogste organisatiedeel inclusief alle onderliggende organisatiedelen. Als je geen onderliggende afdelingen hebt waarover je apart wil kunnen rapporteren, dan is dat prima. Maar als je dat wel wilt, kun je beter zelf een selectie maken.  [link naar instructie om zelf een selectie te maken]  
id: [return_post_id]

Leave a Reply