Category Archives: Open Access

Toelichting: Public access to file (field)

Dit bepaalt de zichtbaarheid van het document voor de buitenwereld. NB: Zolang een record niet is gevalideerd, zal ook het geüploade bestand voor de buitenwereld niet zichtbaar zijn. De validatie wordt periodiek gedaan door de Pure beheerder, deze zal ook de open access status van de publicatie controleren. NB: Ook als de zichtbaarheid van het… Read More »

FAQ: Moet er van elke publicatie een Open Access versie in Pure worden opgeslagen?

Het opslaan van een Open Access versie van de publicatie in Pure wordt door de KNAW sterk aangemoedigd maar er kan ook een link (URL of via DOI) worden vastgelegd naar een open versie die ofwel door de uitgever online beschikbaar wordt gesteld of in een extern repository is opgenomen. Wel moet de link ‘duurzaam’… Read More »

Definities: Open access

Een artikel wordt als Open Access beschouwd als de gepubliceerde versie van het artikel vrij toegankelijk is gemaakt op de website van de uitgever, of als de finale auteursversie vrij beschikbaar is gesteld in een ‘trusted repository’. Dit laatste wil zeggen dat het repository geregistreerd moet zijn in de OpenDoar directory. Pure fungeert als het… Read More »

Open Access model Pure (m.i.v. 17 mei 2016)

Pure volgt de volgende logica bij het bepalen of een publicatie ‘open’ is, of anderszins: Registratie van de open access gegevens bij een publicatie Het model kan vertaald worden naar de volgende leidende vragen: 1)    Is er een bestand, link of DOI opgegeven? 2)    Wat is de publicatiestatus? 3)    Wat is de document versie die… Read More »