Category Archives: Open Access

Toelichting: KNAW Open Access beleid

Zoals te lezen op het KNAW intranet (https://intranet.knaw.nl/nl/ict/openaccess), is het officiële KNAW beleid dat van elke publicatie een (PDF) bestand in Pure (het KNAW repository) gedeponeerd wordt.  Evengoed is de primaire doelstelling van het beleid dat de publicatie vrij toegankelijk (gratis) op het web beschikbaar wordt gemaakt voor het brede publiek. Of dit via Pure,… Read More »

FAQ: Hoe bepaalt Pure of een publicatie ‘open’ is?

Pure gebruikt de volgende criteria om een publicatie als ‘open’ te oormerken: Het werk moet uitgegeven (published) zijn, dat wil zeggen (elektronisch) beschikbaar op de website van de uitgever of in papieren vorm gedistribueerd, of het werk moet geaccepteerd zijn voor publicatie te worden. Dit betekent dat één van de volgende drie publicatie-statussen gebruikt kunnen… Read More »

Definities: Open access

Een artikel wordt als Open Access beschouwd als de gepubliceerde versie van het artikel vrij toegankelijk is gemaakt op de website van de uitgever, of als de finale auteursversie vrij beschikbaar is gesteld in een ‘trusted repository’. Dit laatste wil zeggen dat het repository geregistreerd moet zijn in de OpenDoar directory. Pure fungeert als het… Read More »

Open Access model Pure (m.i.v. 17 mei 2016)

Pure volgt de volgende logica bij het bepalen of een publicatie ‘open’ is, of anderszins: Registratie van de open access gegevens bij een publicatie Het model kan vertaald worden naar de volgende leidende vragen: 1)    Is er een bestand, link of DOI opgegeven? 2)    Wat is de publicatiestatus? 3)    Wat is de document versie die… Read More »