Category Archives: Definities

Definitie: Membership

Membership of board Membership of research review committee Membership advisory board/council Membership of jury Other membership Noteer hier lidmaatschappen van (wetenschappelijke) raden, besturen, commissies/committees, netwerken, ‘research review committees’. In de categorie ‘other membership’ kun je, indien relevant, lidmaatschappen kwijt van bijvoorbeeld werkgroepen, panels en stuurgroepen. NB: Gangbaar zal je een activiteit onder ‘Membership’ plaatsen als… Read More »

Definitie: Working paper/Discussion paper (type)

Hieronder ook webarticles en online papers. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om papers die in een tijdschrift of ander periodiek verschijnen. Bijvoorbeeld een vroege versie van een artikel dat (online) beschikbaar is gemaakt om feedback te krijgen of ideeën uit te wisselen. Ook wel bekend als ‘grijze literatuur’. Het verschil tussen een webarticle en online… Read More »

Definitie: Web article (type)

Een artikel dat geplaatst is op een online discussieforum of website, bijvoorbeeld de website van je instituut. NB 1: Wanneer een paper in een online tijdschrift verschijnt, voer je het in onder  Contribution to journal/periodical > Article. NB 2: Het komt voor dat een blog/online platform gaandeweg uitgroeit tot een publicatievorm die sterk overeenkomt met… Read More »

Definitie: Non-textual form

Onder ‘Non-textual form’ kunnen software, websites, databases en andere digitale of visuele producten vastgelegd worden. NB: Een dataset is geen database; voor datasets is een apart content type in Pure beschikbaar. NB 2: Hier gaat het zelden om producten die als doel op zichzelf worden ontwikkeld – dus bij de onderzoeksverantwoording is het zinvol deze… Read More »

Definitie: PhD thesis (type)

Hieronder worden afgeronde proefschriften vastgelegd van zowel interne promovendi als externe. Voor externe promovendi geldt de voorwaarde dat ten minste één van de promotoren een aanstelling heeft bij de KNAW en dat het promotieonderzoek inhoudelijk verbonden is aan het onderzoek van het instituut. NB 1: Pure’s Personal users (onderzoekers) kunnen alleen hun eigen dissertatie vastleggen.… Read More »

Definitie: Contribution to conference

Bijdragen aan een congres, seminar of workshop die als bestand (paper, abstract, poster) beschikbaar zijn, maar niet zijn opgenomen in een officiële publicatie, zoals een conference proceedings.NB: De betreffende paper, abstract of poster dient wel in Pure geüpload te worden. Congresbijdragen die wel in conference proceedings gepubliceerd zijn komen onder ‘Chapter in book/volume’. Wanneer je… Read More »