Category Archives: Instructie & gebruik

FAQ: Wat moet er in Pure worden vastgelegd?

Wat ‘moet’ worden vastgelegd zijn de onderzoeksresultaten waar jaarlijks over gerapporteerd moet worden in het periodiek bestuurlijk overleg (PBO). Hierbij gaat het primair om de  ‘wetenschappelijke productie’, dat wil zeggen het aantal publicaties: Journal articles Chapters in book/volume Books Reports PhD thesis Daarnaast zijn er nog andere wetenschappelijke producten en activiteiten die weliswaar niet verplicht… Read More »

Instructie: Elsevier’s instructie rapportagemodule

Van de leverancier van Pure (Elsevier) zijn de volgende (video)instructies beschikbaar: Getting started with reporting in Pure https://www.brighttalk.com/webcast/13819/198441 Pure basic class: How to do reports https://www.brighttalk.com/webcast/15385/254657 Daarnaast is er een rapportage handleiding beschikbaar gesteld door Elsevier. id: [return_post_id]

Instructie: Filters gebruiken in Pure

Een goed begrip van hoe filters in Pure functioneren is essentieel voor een goed beheer van de data. Filters stellen de gebruiker in staat om een set te maken van records op basis van één of meer definierende criteria (veldwaarden). Bijvoorbeeld, alle publicaties van een bepaald type, of gepubliceerd in een bepaalde periode. id: [return_post_id]

Definitie: Category (field)

Het veld  ‘category’ wordt gebruikt als onderscheidend criterium bij de onderzoeksverantwoording. Er kan gekozen worden tussen ‘wetenschappelijk‘ en ‘maatschappelijk‘. Beoogd wordt de doelgroep waar de publicatie of activiteit op gericht is geweest: Dit zijn ofwel de wetenschappelijke peers (scientific) of een grotere maatschappelijke doelgroep (societal). Bij publicaties is maatschappelijk opgedeeld in professioneel en populariserend. Professionele… Read More »

FAQ: Als er een nieuwe rapportmodule komt, is het dan nog wel zinvol om je te verdiepen in de oude rapportmodule?

De rapportfunctionaliteit in Pure vormt de basis voor de (kwantitatieve) onderzoeksverantwoording van de KNAW. Daarnaast spelen rapporten een belangrijke rol in het onderhouden van de gegevenskwaliteit in Pure. Een Pure-beheerder moet dit daarom simpleweg ‘in de vingers’ hebben. Het maken van een goed (kloppend) rapport is echter niet gemakkelijk en de leercurve is aanzienlijk. Wat… Read More »

Definitie: Validatieproces

Het validatieproces in Pure is bedoeld als instrument om de geregistreerde outputs een ‘stempel van goedkeuring’ van het instituut te geven. Voor de jaarlijkse onderzoeksverantwoording worden alleen records in aanmerking genomen die de status ‘Validated’ hebben. De status bepaalt dus of het record bij de jaarlijkse onderzoeksverantwoording wordt meegeteld. id: [return_post_id]